Interesselisten

Hvis du har interesse i at flytte ind i Andedammen, kan du blive skrevet op på andelsboligforeningens interesseliste. Når der bliver en bolig ledig, kontakter andelsboligforeningen de personer, der står på interesseliten.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at interesselisten ikke er en venteliste i traditionel forstand, idet anciennitet på interesseliten ikke er en garanti for, at man automatisk vil få en bolig.


Hvordan bliver jeg beboer i Andedammen?

Når en bolig bliver til salg er proceduren som følger: Først nedsættes en salgsgruppe, der består af ca. 5 voksne. Salgsgruppens opgave er at annoncere, koordinere, samt vise den ledige bolig frem. Vi tilstræber at have en spredning i alder og køn, samt en fordeling af par og enlige, med og uden børn.

På fællesmødet har vi forinden drøftet hvilken “profil” vi ønsker. Ud fra det indtryk salgsgruppen har fået af de interesserede købere, indstiller salgsgruppen den / de personer / familier til fællesskabet. Hvem der skal have den ledige bolig afgøres ved en afstemning på fællesmødet.


Optagelse på interesselisten

Skriv til:

Vibeke Holm (kontaktperson)
Andedammen 12
3460 Birkerød

Husk at oplyse både din post- og mailadresse