Om Andedammen

Bofællesskabet Andedammen er centralt beliggende i Birkerød nær bymidten og S-stationen. Vi bor i et roligt og bilfrit område med store grønne områder, legeplads, boldbane, køkkenhave, bålplads, andedam med ænder, osv.

I Andedammen bor vi for tiden 27 voksne og 11 børn. Aldersspredningen i Andedammen er fra 0 og 90 år. Vi lægger vægt på og har gode erfaringer med, at der er en aldersspredning i bofællesskabet, hvor 3-4 generationer fungerer sammen og supplerer hinanden.

Andedammen - et forpligtende fællesskab
Som voksen i Andedammen er du forpligtet til at deltage i faste arbejdsopgaver:

Du skal sammen med en anden And lave mad i fælleshuset 2 gange pr. måned.
Børn over 10 år indgår i madlavningen en gang om måneden.
Du skal deltage i rengøring af fællesarealerne.
Du skal være medlem af en arbejdsgruppe.
Hvervet som bestyrelsesmedlem går på skift, så alle ad åre kommer til at sidde i bestyrelsen.

Derudover er du velkommen til at bidrage til fællesskabet med de kvaliteter og kvalifikationer du besidder.