Fællesmøde

Fællesmødet er bofællesskabets højeste myndighed. Det betyder at alle vigtige beslutninger træffes på fællesmødet.

Bestyrelsens primære opgave er at forberede og koordinere fællesmøderne