Arbejdsweekend

Vi har tre arbejdsweekender om året

Forud for hver arbejdsweekenden nedsætter fællesmødet en koordinationsgruppe på 2-3 personer, der arrangerer og disponerer, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres.

På arbejdsweekenden foråret 2008 skrev Frederiksborg Amtsavis denne artikel.

Læs artiklen her