Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupperne varetager de faste opgaver som angår alle beboere i Bofællesskabet. Antallet af arbejdsgrupper kan variere. For tiden ser vores arbejdsgrupper således ud:

Udegruppe: Alt forefaldende havearbejde på fællesarealerne.

Køkkenhavegruppe: Er ansvarlig for planlægning og pasning af køkkenhaven. Alle ænder har andel i høsten fra køkkenhaven.

Fælleshusgruppen: Tager sig af indkøb og vedligeholdelse fælleshusets inventar

Brugsgruppen: Driver Andedammens "brugs", herunder indkøb af varer samt udarbejdelse af regnskab.

Socialgruppen: Sørger for afvikling af fastelavn, Sankt Hans, Andedammens fødselsdag, juleklip, Andeweekend m.m.

Ud over de faste arbejdsgrupper, har vi nedsat et antal ad. hoc. grupper. Disse grupper bliver nedsat på fællesmøderne til at løse specielle opgaver.